มาตรการป้องกันการทุจริต

TitleDescriptionSizeHitsDate addedDownload
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ6เดือน)834.47 KB2313-04-2023 DownloadPreview
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25661.39 MB2013-04-2023 DownloadPreview
รายงานการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่1.43 MB1413-04-2023 DownloadPreview
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25661.47 MB1513-04-2023 DownloadPreview
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ6เดือน)2.75 MB1413-04-2023 DownloadPreview