รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

TitleDescriptionSizeHitsDate addedDownload
รายงานของผู้สอบบัญชี เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 25648.37 MB413-04-2023 DownloadPreview
รายงานของผู้สอบบัญชี เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 25639.86 MB913-04-2023 DownloadPreview